Nettles & Slime

Feminism, politics, and all kinds of fucking emotions

Miksi tarvitaan Feminististä politiikkaa -blokkia hallituksen talouspolitiikkaa vastustavaan kansanliikkeeseen?


Lauantaina 12.3. Järjestetään Joukkovoima-mielenosoitus. Mielenosoitukseen odotetaan tuhansia osallistujia, jotka yhdessä rintamassa vastustavat hallituksen leikkauspolitiikkaa. Lähdin mukaan järjestämään Feminististä politiikkaa -blokkia Joukkovoima-mielenosoitukseen, koska ilman määrätietoista vallan ja etuoikeuden tarkastelua, yhteiskunnan valtarakenteet toistuvat myös piireissä, joissa näennäisesti taistellaan yhteistä vihollista vastaan. Jos Joukkovoima-mielenosoituksen tarkoitus on koota yhteen kaikki hallituksen leikkausten kohteeksi joutuneet, siihen on kuuluttava feministinen analyysi. Feminismi on poliittinen aate, joka vastustaa kaikkia sorron muotoja.

Feminististä politiikkaa -blokki mukana Joukkovoima-mielenosoituksessa: hallituksen leikkauspolitiikka lisää epätasa-arvoa ja kasvattaa elintasokuilua

Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset avasivat hallituskautensa julistamalla, että hallitusohjelmaan ei ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen kirjata tasa-arvo-ohjelmaa. Naisjärjestöjen, feministipoliitikkojen ja -aktivistien lobbauksen sekä vastalauseiden ansiosta tasa-arvo-ohjelman suunnittelu vihdoin käynnistettiin syyskuussa. Nyt, kahdeksan kuukautta hallituksen muodostamisen jälkeen, tasa-arvo-ohjelmaa toivotaan vihdoin julkistettavaksi.

Myöhästynyt ja painostuksen alla kyhätty tasa-arvo-ohjelma ei kuitenkaan korjaa sitä, että viimeisen vuoden aikana Juha Sipilän hallitus on tehnyt leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti naisiin ja moniperusteista syrjintää kokeviin ihmisiin. Hallituksen haluttomuus tarttua tasa-arvoon on myös tehnyt tilaa julkisessa keskustelussa sekä rasismille, että sen oikeuttamiseen käytetylle seksismille. Onnistuneen tasa-arvo-ohjelman tulee puuttua paitsi sukupuolten väliseen epätasa-arvoon myös rasismiin, luokkaeroihin ja syrjintään sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Hallituksen leikkauksien sukupuolittuneet vaikutukset

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaaminen kohdistuu suurimman osan hoivavastuusta kantaviin naisiin ja rankaisee erityisesti työttömiä. Oikeus subjektiiviseen päivähoitoon edistää kotona lapsiaan hoitavien ja työttömien työllistymistä ja taloudellista asemaa mahdollistamalla työnhaun lisäksi myös osa-aikaisten töiden ja pätkätöiden tekemisen. Etenkin yksinhuoltajaäitien paluu työmarkkinoille helpottui subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä.

Lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistaminen eriarvoistaa hyvätuloisia ja vähätuloisia perheitä. Monilapsiset ja yhden huoltajan perheet ovat usein tulohaitarin alapäässä, joten lapsilisän leikkaukset kohdistuvat heihin erityisen voimakkaina. Vuonna 2014 lapsiperheistä lähes 20,8 % oli yksinhuoltajaperheitä ja näistä 18% oli perheitä, joissa äiti toimi huoltajana.

Lapsilisän indeksisidonnaisuuden leikkaamisen lisäksi myös useat muut jo toteutuneet säästötoimet tuntuvat lapsiperheissä. Päivähoitomaksujen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset, päivähoidon ja peruskoulun henkilöstösäästöt ja ryhmäkokojen kasvattaminen, opintotuen leikkaukset sekä toisen asteen koulutukseen rajut leikkaukset merkitsevät käytännössä useille perheille huomattavia menojen kasvua.

Leikkaukset, jotka kohdistuvat lapsiin ja perheisiin, heikentävät nimenomaan naisten asemaa. Naiset kantavat pääasiallisen vastuun kotona tehdystä työstä, jota ei tämänhetkisessä talouspolitiikassa pidetä arvokkaana. On kestämätöntä, että hallituspolitiikka syventää sukupuolten epätasa-arvoa samalla kun se kasvattaa elintasokuilua.

Julkisen sektorin naisvaltaisia aloja ei arvosteta patriarkaatissa

Vastikään julkaistu, työmarkkinajärjestöjen neuvottelema ns. kilpailukykysopimus, on tasa-arvonäkökulmasta ongelmallinen. Lomarahoja leikataan vain julkisella sektorilla, jossa työt ovat usein jo pienipalkkaisia ja lisäksi naisvaltaisia. Julkisen sektorin palkka-alella rahoitetaan yksityisen sektorin työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pienipalkkaiset naiset maksavat vientiyritysten voitot. On vaikeaa selittää, miksi opettajan, sosiaalityöntekijän tai lähihoitajan palkan alentamista tarvitaan vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen.

Palkka-alen takana vaikuttaa hallituksen patriarkaalinen asenne, jossa julkisia, naisvaltaisia työtehtäviä ei arvosteta, vaikka koko kansakunnan hyvinvointi nojaa vahvasti palkattoman ja palkallisen, pääosin naisilla teetetyn, työn varaan.

Feminismi ja tinkimättömyys tasa-arvosta

Joukkovoima-mielenosoituksen Feminististä Politiikkaa -blokki kokoaa yhteen meidät, joiden mielestä hallituksen tasa-arvoa nakertavasta leikkauspolitiikasta on siirryttävä kohti feminististä politiikkaa. Me emme hyväksy yhteiskuntaa, jossa varakkaat cis-miehet ovat yliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa samalla, kun naisviha ja rasismi ujuttautuvat yhtesikunnallisesti salonkikelpoisiksi.

Feministinen politiikka on antirasistista politiikkaa, joka purkaa epätasa-arvoa ja ahtaita sukupuolirooleja antaen jokaiselle mahdollisuuden itsemäärittelyyn. Feministinen politiikka puolustaa kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä, ja vastustaa kaikenlaista yksilöihin ja yhteisöihin kohdistuvaa mieli- ja väkivaltaa. Leikkauspolitiikka, ja sen vanavedessä kasvaneet sortavat asenteet, ovat näitä molempia. Mielivaltaiselle leikkauspolitiikalle tarvitaan vaihtoehto.

Lauantaina 12.3. Joukkovoima-mielenosoituksessa feministisiä puheenvuoroja edustavat feministiaktivisti ja kirjoittaja Maryan Abdulkarim sekä tekstiili- ja performanssitaiteilija ja vammaisvaikuttaja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Feminismillä ladatusta musiikkiesityksestä Hakaniemessä vastaa rap-duo SOFA.

Mielenosoituksessa ei hyväksytä seksismiä, rasismia, heteroseksismiä, cisseksimiä, ableismia, luokkasortoa, huorafobiaa tai muuta sorron muotoja. Niihin viittaavat tunnukset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Mielenosoitus on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Nähdään siellä <3

Share this post: