Nettles & Slime

Feminism, politics, and all kinds of fucking emotions

Feminismiä #joukkovoima-mielenosoituksessa


FEMINISTISTÄ POLITIIKKAA -BLOKIN PUHE 3.9.2016

Kun mietimme feminististä politiikkaa -blokin järjestäjien kanssa, kuka puhuisi Joukkovoima-mielenosoituksessa feministiblokin puolesta, minä en ainakaan halunnut astua kehiin. Minua pelotti, että en osaa ottaa uskottavasti kantaa talouskysymyksiin, että sotkisin luvut ja poliittiset prosessit, että minua kuuntelevat voisivat todeta, että ei tuo nuori nainen ymmärrä lainkaan talouspoliittisia realiteetteja. Hän on vihainen ja antanut tunteilleen liikaa valtaa. Sitten havahduin:

Sortaviin rakenteisiin perustuvassa yhteiskunnassa, vallassa olevat tahot haluavat ulossulkea meidät poliittisesta keskustelusta. He puhuvat meidän ohitsemme “rationaalisella ja objektiivisella” jargonilla ja anglismeilla tahallaan, koska heidän poliittisia päämääriään palvelee se, että tunnemme itsemme vähempiarvoisiksi, vähemmän älykkäiksi kuin he.

Hallituksen leikkaustalkoiden tohinassa meidän onkin annettu hyvin selkeästi ymmärtää, että keskenään yhtenäinen, suljettu joukko valkoisia, vammattomia, varakkaita hetero cismiehiä ymmärtää meitä paremmin, mitkä ovat meidän elämämme perusedellytykset. Poliittisilla toimenpiteillään he antavat myös toisen viestin: meidän hyvinvointimme ei ole niin tärkeää, että talouspoliittisia päätöksiä voisi perustella sillä.

Kuten varmasti muistamme, Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset avasivat hallituskautensa julistamalla, että hallitusohjelmaan ei ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen kirjata tasa-arvo-ohjelmaa. Suomessa Joka vuosi 55 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa. Se tarkoittaa n. 150 naista päivässä. Suomessa on YKSI raiskauskriisitukikeskus. YKSI.

Viime syksynä Juha Sipilä oli niin huolissaan naisten turvallisuudesta, että kutsui koolle #allmalepanel raiskauskriisikokouksen. Viime syksynä Suomi myös ratifioi Istanbulin sopimuksen, joka edellyttää konkreettisia toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Torstaina julkistetussa budjettiesityksessä ei mainittu sanallakaan turvakotien ja raiskauskriisitukikeskuksien resurssien lisäämistä. Pelkästään viime vuonna 1 200 väkivaltaa paennutta jäi Suomessa ilman turvakotipaikkaa. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Myös matalan kynnyksen tukikeskukset väkivaltaa kokeneille naisille puuttuvat lähes kokonaa Suomen kartalta, vaikka kansainväliset sopimukset velvoittavat valtiota niihin. Hallitusta kiinnostaa naisten turvallisuus vain silloin, kun he voivat valjastaa sen pönkittämään muukalaisvihaista ja rasistista siirtolaispolitiikkaansa. Ja silloinkin valtion suojelukseen tuntuu kelpaavan vain valkoinen hetero cisnainen.

Kun hallitus viimein julkisti myöhästyneen ja painostuksen alla kyhätyn tasa-arvo-ohjelma , se ei kenenkään yllätykseksi korjannut sitä, että viimeisen vuoden aikana Juha Sipilän hallitus on jo tehnyt leikkauksia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti naisiin ja moniperusteista syrjintää kokeviin ihmisiin.

Hallitus leikkaa koulutuksesta ja naisvaltaiselta julkiselta sektorilta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä hallitus on viemässä tasavertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Hallitus esitti sankaria “torjumalla” itse kaavailemansa korotukset päivähoitomaksuihin. Hallitus on myös haluton tarttumaan työelämää ja hoivaa tasa-arvoistavaan valmiiseen perhevapaamalliin. Hallitus syyllistää työttömiä. Hallitus kiristää pakolaispolitiikkaa, näyttää punaista valoa translain uudistamiselle ja on täten häikäilemättömän piittaamaton ihmisoikeuksista. Tasa-arvon häivyttäminen poliittiselta agendalta on tehnyt tilaa julkisessa keskustelussa konservatiivisten arvojen nousulle.

Me olemme yhdessä täällä tänään, koska me todellakin olemme vihaisia, me kehtaamme ja uskallamme vaatia, että meidän kaikkien hyvinvoinnin on oltava poliittisen päätöksenteon lähtökohta. Minä marssiin tänään teidän kanssanne feministiblokissa, koska uskon politiikkaan, jonka keskiössä on ihminen.

Kuten feminismin pitkä ja kirjava historia osoittaa: henkilökohtainen on aina poliittista. Feministinen politiikka on antirasistista politiikkaa, joka purkaa epätasa-arvoa ja ahtaita sukupuolirooleja antaen jokaiselle mahdollisuuden itsemäärittelyyn. Feministinen politiikka puolustaa kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä, ja vastustaa kaikenlaista yksilöihin ja yhteisöihin kohdistuvaa mieli- ja väkivaltaa. Leikkauspolitiikka, ja sen vanavedessä kasvaneet sortavat asenteet, ovat näitä molempia. Mielivaltaiselle leikkauspolitiikalle tarvitaan vaihtoehto. Ja sen vaihtoehdon on oltava feministinen.

Share this post: